Tygodnik DB2010

Mogą odpracować dług

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadłużeni najemcy mieszkań komunalnych w gminie Stare Bogaczowice będą mogli odpracować swój dług. Zawierając umowę z gminą Stare Bogaczowice, będzie można zamienić zadłużenie pieniężne na świadczenie rzeczowe: wykonywanie prac porządkowych w obiektach i na terenach zewnętrznych oraz prace remontowe. Wartość tych prac ustalono na 10 zł za godzinę. Wykonanie zleconych prac spowoduje wygaśnięcie zadłużenia z tytułu zaległości. Istotne jest to, że można odpracować nie tylko własne zadłużenie, ale również zaległości członków bliższej i dalszej rodziny. Wszyscy najemcy, którzy chcą w ten sposób uregulować zaległości powinni zgłaszać się do pokoju nr 112 w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej