Tygodnik DB2010

Gmina Stare Bogaczowice bo…

… to miejsce idealne do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. To miejsce, które już wybrały setki osób, budując na terenie gminy Stare Bogaczowice swoje nowe domy. A wszechstronny i harmonijny rozwój gminy będzie stale zwiększał jej atrakcyjność, zdeterminowaną nie tylko doskonałym położeniem.

 

Na komfort życia w gminie wpływa wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest opieka medyczna. A w Gminie Stare Bogaczowice praktyka lekarza rodzinnego działa w zakresie poradni lekarskiej, stomatologicznej, pielęgniarskiej i położniczej. W ramach POZ funkcjonuje gabinet diagnostyczno-zabiegowy, profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, EKG oraz punkt szczepień. Pacjenci zapisywani są na godziny i nie stoją w kolejkach. Podpisana umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza pierwszego kontaktu, obejmuje leczenie, opiniowanie stanu zdrowia pacjenta, okresową ocenę stanu zdrowia pacjentów, jak również przeprowadzanie badań pacjentów. Do zakresu zadań pielęgniarki POZ, poza zabiegami, należy promowanie także zdrowia oraz profilaktyki. W poradni dentystycznej dostępne są profilaktyczne świadczenia dentystyczne. Przyszli rodzice mogą skorzystać, w ramach świadczenia położniczej podstawowej opieki zdrowotnej, z edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie porodu i połogu, a także opieki nad pacjentką w okresie jej życia.

Choć Gmina Stare Bogaczowice jest rolniczą, to na jej obszarze pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi 188 podmiotów. Większość w branży budowlanej, handlowej, transporcie, ochronie zdrowia i mechanice pojazdowej. Pojawiło się również kilka rodzajów działalności, których jeszcze niedawno nie było w ewidencji, między innymi: marketing, nadzór dyspozytorski, usługi kelnerskie, pośrednictwo handlowe, usługi informatyczne, usługi w zakresie kierowania pojazdami itp. W związku z charakterem gminy i jej położeniem nowe władze samorządowe będą wspierały rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w branży turystycznej oraz agroturystycznej. Jednym z priorytetów ma być rozwój bazy noclegowej oraz gastronomicznej, ponieważ w poprzednich latach na terenie gminy nie przybywało nowych miejsc noclegowych, a w przypadku obiektów gastronomicznych ich liczba systematycznie spadała.

swietlica Jablow

 

 

 

 

 

 

 

O jakości życia w danej gminie najlepiej świadczy jej oferta kulturalna. Tymczasem we wszystkich miejscowościach Gminy Stare Bogaczowice działają świetlice, które są wyposażone w sprzęt komputerowy oraz audiowizualny. Dzieci, pod opieką kompetentnych pracowników, spędzają czas na zabawie i uzyskują tu też pomoc w nauce. Z kolei Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach, wraz z filią w Lubominie, przez stałe uzupełnianie księgozbioru dba o rozwój czytelnictwa, zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Organizuje także wiele inicjatyw promujących czytelnictwo oraz kulturę języka polskiego. Jednym z najbardziej znanych w regionie konkursów jest coroczne Dyktando Gminne o Pióro Wójta Gminy Stare Bogaczowice, które przyciąga nie tylko mieszkańców gminy, ale także innych miejscowości z powiatów: wałbrzyskiego, kamiennogórskiego i jaworskiego. Podległe bibliotece Gminne Centrum Edukacyjno-Społeczne realizuje działania na rzecz mieszkańców z zakresu kultury, edukacji i aktywności lokalnej. Jest to miejsce sprzyjające tworzeniu inicjatyw obywatelskich, spotkań kulturalnych i edukacyjnych dla każdej grupy wiekowej. Najlepszym przykładem są – między innymi – Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz projekty: „Kolorowe wstążki”, „Odlotowe czarownice”, „Kulturalna jesień na wsi”, „Miss mama” czy charytatywna impreza „Solidarni z hospicjum”.

(RED)

 

 

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej