Tygodnik DB2010

W Wałbrzychu leczą raka

Międzynarodowe Centrum Onkoterapii Affidea w Wałbrzychu (MCO) jest jedyną placówką na Dolnym Śląsku oferującą pacjentom leczenie za pomocą brachyterapii nowotworów złośliwych nie tylko w zakresie ginekologii. Jest to możliwe dzięki nowoczesnej aparaturze, która pozwala niezwykle precyzyjnie i bezpiecznie leczyć tą metodą guzy umiejscowione w takich narządach jak płuco czy przełyk. Tylko w tym roku w placówce przeprowadzono już ponad 100 takich zabiegów.

szpital_gorniczy

 

 

 

 

 

 

 

Brachyterapia jest niezwykle precyzyjną techniką radioterapii, polegającą na bezpośrednim napromienianiu zmian nowotworowych dzięki umieszczeniu źródła promieniowania w samym guzie lub jego okolicach. Metoda ta stosowana jest samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi metodami leczenia onkologicznego jak napromienianie wiązkami zewnętrznymi, czyli teleterapią, chemioterapia czy jako uzupełnienie leczenia chirurgicznego. Brachyterapię stosuje się w wybranych lokalizacjach nowotworów tj. raku narządu rodnego, płuc i przełyku. MCO Affidea w Wałbrzychu jest obecnie jedynym ośrodkiem na terenie Dolnego Śląska gdzie przeprowadza się brachyterapię w raku płuca i raku przełyku.

– W przypadku zaawansowanego raka płuca czy przełyku brachyterapia pozwala na istotną poprawę jakości życia pacjentów np. zmniejszając duszności. Najważniejsze jest jednak to, że niejednokrotnie przedłuża chorym życie. Lekarze specjaliści często sięgają po brachyterapię wtedy, gdy wyczerpie się skuteczność innych metod leczenia onkologicznego – tłumaczy dr Katarzyna Bojarowska z MCO Affidea w Wałbrzychu.

Baza ośrodków posiadających odpowiedni sprzęt i doświadczenie w brachyterapii śródtkankowej i śródjamowej jest w Polsce wciąż niewystarczająca, dlatego pacjenci często zmuszeni są szukać pomocy daleko od swojego miejsca zamieszkania. Dzięki obecności MCO Affidea w Wałbrzychu chorzy z terenu Dolnego Śląska mają do niej łatwy i szybki dostęp.

– Każdy chory, który zgłosi się do nas ze zdiagnozowanym nowotworem i dostarczy dokumentację dotyczącą swojej choroby, zostanie przyjęty praktycznie od ręki. W przypadku zakwalifikowania do brachyterapii okres oczekiwania musi jedynie uwzględniać czas niezbędny do przygotowania indywidualnego planu leczenia. W ramach podpisanego kontraktu z NFZ pacjenci leczeni są bezpłatnie – mówi Iwona Basińska, Dyrektor Regionalna Affidea Polska. – Wszystkim, którzy tego potrzebują zapewniamy również bezpłatne zakwaterowanie oraz transport do placówki – dodaje.

Ze względu na wysoką jakość leczenia z usług placówki korzystają również chorzy z dalszych zakątków kraju. MCO Affidea w Wałbrzychu rocznie leczy kilkuset pacjentów z zastosowaniem nowoczesnej formy brachyterapii z użyciem izotopu irydu.

Międzynarodowe Centrum Onkoterapii Affidea w Wałbrzychu od prawie 7 lat z sukcesem działa na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Sokołowskiego ratując zdrowie i życie chorych. Placówka od początku swojej działalności objęła opieką ponad 20 tysięcy pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową. Od niespełna 13 lat na terenie szpitala funkcjonuje również wielospecjalistyczne Centrum Diagnostyczne. Affidea tym samym zapewnia chorym kompleksowe leczenie chorób nowotworowych. Dodatkowo lokalizacja ośrodka MCO Affidea na terenie największego szpitala w mieście – Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu – sprzyja łatwemu dostępowi chorych do szerokiego wachlarza usług diagnostycznych i terapeutycznych z wielu innych dziedzin medycyny.

MCO Affidea w Wałbrzychu jest ośrodkiem partnerskim szpitala Houston Methodist (Texas, USA), który wspiera działalność medyczną Grupy Affidea poprzez wirtualne konsultacje, wykłady oraz systematyczne szkolenia personelu medycznego, jak również poprzez osobiste wizytacje. Na mocy podpisanej umowy stowarzyszeniowej personel medyczny Affidea posiada dostęp do nowoczesnej bazy wiedzy i możliwości konsultowania wybranych przypadków ze światowej klasy specjalistami w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

(RED)

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej