Tygodnik DB2010

Kolorowe wstążki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach do października 2015r. wspiera inicjatywę „Miłośników piękna” grupy nieformalnej skupionej przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Starych Bogaczowicach w projekcie „Kolorowe wstążki”. Projekt nastawiony jest na współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

 

– Chcemy zmienić, upiększyć przestrzeń publiczną, aby nasza miejscowość stała się piękna. Dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków programu „Działaj Lokalnie”, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie „Granica” w Lubawce i gminy Stare Bogaczowice. W projekcie grupy mieszkańców zakupią i dokonają nasadzeń kolorowych krzewów i kwiatów wieloletnich, które bezpośrednio wpłyną na podniesienie estetyki wsi. Projekt zakłada także pogadanki dla dzieci i szkolenie dla mieszkańców o roli zieleni w przestrzeni publicznej, o zasadach nasadzeń, kompozycjach. W ramach projektu odbędzie się także wyjazd studyjny do ogrodu w Wojsławicach (9 lipca br.), by obejrzeć morze kwitnących liliowców. Wyjazd ma być inspiracją do działań własnych mieszkańców. Podsumowaniem projektu będzie impreza integracyjna dla mieszkańców, gdzie podziwiać będziemy efekty pracy wspólnej. Wręczymy także specjalne – opracowane własnoręcznie – certyfikaty dla opiekunów roślin. W naszej opinii projekt stwarza możliwości kreatywnego, wspólnego działania mieszkańców, sąsiadów na rzecz własnego środowiska. Mamy nadzieję, że efekt naszej wspólnej pracy będzie widoczny dla każdego, a wytworzone dobro będzie służyło przez lata – ciesząc nasze oczy – mówią pomysłodawcy projektu „Kolorowe wstążki”.

Bliższych informacji na temat udziału w projekcie „Kolorowe wstążki” udziela Jolanta Kocoń.

(RED)

wstazki

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej