Tygodnik DB2010

Mieszkańcy zadecydują

Referendalna gorączka dotyka kolejne gminy w powiecie wałbrzyskim. Jesienią o przyszłości swojej gminy decydować będą, między innymi, mieszkańcy Czarnego Boru. Tym razem jednak nie chodzi o zmianę władzy, a… powiatu! – Wielu mieszkańców pyta mnie o możliwość dołączenia naszej gminy do powiatu kamiennogórskiego, dlatego planujemy jesienią referendum w tej sprawie – wyjaśnia Adam Górecki, wójt gminy.

urna wyborcza

Od kilku miesięcy między gminą Czarny Bór, a nowymi władzami powiatu wałbrzyskiego, toczy się spór dotyczący szczegółów budowy obwodnicy Czarnego Boru.

– Tu nie chodzi o politykę – zapewnia wójt Adam Górecki, który w ten sposób ucina spekulacje na temat politycznego tła tych planów. – Po prostu nasi mieszkańcy widzą dla siebie więcej korzyści z funkcjonowania naszej gminy w powiecie kamiennogórskim. Wskazują między innymi na bliskość Kamiennej Góry i lepszą komunikację, sprawniejsze sądownictwo i lepszą opiekę medyczną. Postanowiliśmy, że decyzję w tej sprawie podejmą wszyscy mieszkańcy naszej gminy. A najlepszą formą konsultacji społecznych jest referendum. By było ono dla nas obiektywnym miernikiem nastrojów, musi mieć odpowiednią frekwencję. Dlatego będziemy chcieli głosowanie połączyć z wyborami parlamentarnymi, co spowoduje, że odbędzie się to niemal bezkosztowo.

Doniesieniami o planach wystąpienia gminy Czarny Bór z powiatu wałbrzyskiego zaskoczony jest powiatowy radny Andrzej Lipiński.

– W ostatnim czasie wspólnie z gminą zrealizowaliśmy wiele inwestycji drogowych w Grzędach, Witkowie i Czarnym Borze. Powiat był współorganizatorem imprez kulturalnych i sportowych, nie tylko o charakterze lokalnym, ale i międzynarodowym. Współpraca układała się bardzo dobrze. Obecne nieporozumienia wójta Czarnego Boru i zarządu powiatu powinny być szybko wyjaśnione. Rolą starosty jest wspierać gminy powiatu wałbrzyskiego i z nimi współpracować, a środowiska lokalne nie mogą z tego powodu ponosić żadnych konsekwencji. Przed nami kolejne wyzwania. Budowa obwodnicy Czarnego Boru – zadanie to uważam za dobry początek partnerstwa publiczno-prywatnego w naszym powiecie. Zaangażowane są dwa samorządy: gminny i powiatowy oraz Kopalnia Melafiru, co uważam za sukces obu samorządów. Wspólnie z kolegami radnymi z naszego okręgu wyborczego za priorytet uważamy przebudowę mostu w Jaczkowie i odbudowę drogi powiatowej z Grząd do Krzeszowa. Jestem spokojny o pozostanie gminy Czarny Bór w strukturach powiatu wałbrzyskiego, a osobiście wierzę w mądrość i rozsądek mieszkańców gminy Czarny Bór – podkreśla były wicestarosta.

Wystąpienie gminy Czarny Bór z powiatu wałbrzyskiego i przyłączenie jej do powiatu kamiennogórskiego wymusi zmianę dokumentów.

– Ta operacja jest jednak bezkosztowa dla mieszkańców. Dla gminy również nie będzie to się wiązało z jakimiś dodatkowymi dużymi obciążeniami – dodaje wójt Adam Górecki.

Przypomnijmy, że w innych miejscowościach powiatu wałbrzyskiego także trwają przygotowania do referendów, które miałyby się odbyć 6 września (razem z ogólnopolskim głosowaniem w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii politycznych z budżetu państwa i korzystnych dla podatników interpretacji niejednoznacznych przepisów podatkowych). Grupy niezadowolonych mieszkańców planują głosowania w sprawie odwołania burmistrzów: Boguszowa Gorc, Głuszycy, Jedliny Zdroju oraz Mieroszowa.

– Niezadowolonych jest u nas 5 osób, które nie mogą pogodzić się ze zmianami zachodzącymi po wyborach. W ten sposób szkodzą wizerunkowi gminy – oburza się Marcin Raczyński, który od jesieni jest burmistrzem Mieroszowa.

Robert Radczak

Tags: , , , , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej