Tygodnik DB2010

Seniorzy z dyplomami

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starych Bogaczowicach zakończył piąty semestr. 50 słuchaczy otrzymało dyplomy.

 

W sali Gminnego Centrum Edukacyjno Społecznego w Starych Bogaczowicach odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2014/2015. W podniosłej atmosferze wójt gminy Mirosław Lech oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jolanta Kocoń wręczyli dyplomy ukończenia 50 słuchaczom UTW. Na uroczystość przybyli Radni Gminy Stare Bogaczowice, dyrektor gminnej biblioteki, sołtysi sołectw z terenu gminy oraz osoby prowadzące zajęcia.

– Słuchacze przygotowali program słowno muzyczny, który bardzo się podobał i wprowadził miły zabawny nastrój. Widać, że studentom UTW nie brakuje poczucia humoru i pogody ducha. W bieżącym roku realizowane były zajęcia z nauki języków: niemiecki, angielski,  sztuki pamiętania, rękodzieła, zumby, pilatesu, jogi, samorozwoju. Słuchacze wysłuchali także wielu  wykładów na różne absorbujące ich tematy. Następnie przy kawie i ciastku omówiono założenia programowe i organizacyjne na nowy rok 2015/2016. Naszym celem jest wzbogacenie oferty w ten sposób by pozyskać nowych słuchaczy z miejscowości, które do tej pory nie wykazywały aktywności w zajęciach – szczególnie mieszkańców Gostkowa i Nowych Bogaczowic. W okresie letnim zostaną przygotowane ankiety – zaproszenia, które pozwolą nam na poznanie preferencji słuchaczy. Nowy rok akademicki rozpoczynamy w czwartek 8 października 2015r. Zapraszamy – zachęca Agnieszka Lechowicz z Gminnego Centrum Edukacyjno Społecznego w Starych Bogaczowicach.

(RED)

 

uniwersytet III wieku bogaczowice

 

 

 

 

 

 

 

50 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starych Bogaczowicach otrzymało dyplomy ukończenia 5 semestru.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej