Tygodnik DB2010

Climathon w Wałbrzychu

18 czerwca 2015 r. Wałbrzych będzie jednym z organizatorów i jedynym miastem gospodarzem w Polsce międzynarodowej akcji Climathon. Inicjatywa Climate-KIC (społeczności wiedzy i innowacji na rzecz łagodzenia zmian klimatu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii), jest jednym z kluczowych przedsięwzięć Live Earh i Narodów Zjednoczonych w „drodze do Paryża”. Mowa o wielkiej konferencji klimatycznej w Paryżu pod koniec tego roku – COP21.

Climathon w Walbrzychu

 

 

 

 

 

 

Podczas tego 24-godzinnego wydarzenia, mieszkańcy takich miast jak Waszyngton, Londyn, Sao Paolo i Pekin, będą mogli podjąć się rozwiązania wyzwań swoich miejscowości. To przede wszystkim szansa dla ludzi, którzy mają pasję i możliwości coś z tymi wyzwaniami zrobić. Już 18 czerwca wszyscy chętni mogą wziąć udział w inicjowaniu potencjalnych odpowiedzi na zidentyfikowany temat. Rozpatrywanym zagadnieniem będzie skuteczne wdrożenie odnawialnych źródeł energii w domach i firmach.

Wyzwanie: Jak zwiększyć aktywność mieszkańców w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii? Jakimi działaniami zaangażować wszystkich mieszkańców i partnerów w postawy prosumenckie tak by ograniczyć niską emisję w Wałbrzychu? Jak rozwijać aktywność obywateli do wdrażania odnawialnych źródeł energii w swoich domach i zakładach?

Wypracowywanie rozwiązań odbywać się będzie w 2-5 osobowych grupach. Zaangażowanie różnych osób: obywateli, przedsiębiorców czy reprezentantów instytucji i organizacji zapewni odpowiedni poziom współpracy i na pewno przyczyni się do zwiększenia efektywności zespołów. Te intensywne warsztaty odbędą się w formie tzw. „hack” znanego z dziedziny IT. Hack to forma wypracowania mądrych rozwiązań dla skomplikowanych problemów w określonym przedziale czasu.

Celem całego Climathonu jest wypracowanie innowacyjnych pomysłów 18 czerwca, które będą rozwijane przez kolejne 5 miesięcy tak by te najlepsze przedstawić w grudniu br. przy okazji COP21. Dlatego też Wałbrzych zapewnia nie tylko arenę 18 czerwca, ale też regularną współpracę przy rozwijaniu wyłonionego przez jury rozwiązania. To właśnie w tym drugim etapie wyłonione koncepcje będą sprawdzane pod kątem ich wykonalności skupiając się na aspektach biznesowych i technicznych. Podkreślić należy wsparcie Climate-KIC, które zespoły otrzymają przy pracy nad rozwiązaniem. Podczas samego hack jak i przez następne miesiące zespoły mogą liczyć na pomoc mentorów, ekspertów i dostęp do wiedzy, którą zapewnią organizatorzy w Wałbrzychu, Climate-KIC i ich partnerzy.

Etap 1: Hack i wybór najlepszego pomysłu – 18-19 czerwca 2015

Etap 2: Szczegółowe rozwinięcie pomysłu – czerwiec-listopad 2015

Etap 3: PARYŻ! Prezentacja najlepszych rozwiązań na świecie podczas międzynarodowej konferencji klimatycznej COP21 – grudzień 2015

Aby wziąć udział w Climathonie trzeba tylko zarejestrować się na oficjalnej stronie www.climate-kic.org/climathon jako osoba indywidualna lub zespół. Dołączyć można zarówno myśląc już o konkretnym rozwiązaniu lub wyłącznie z głową otwartą na pracę w zespole i chęcią wpłynięcia na wyzwania dzisiaj nurtujące Wałbrzych. Organizatorzy zapewniają stanowiska warsztatowe. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie własnego laptopa (wifi na miejscu) z odpowiednim oprogramowaniem do stworzenia prezentacji multimedialnej czy innych narzędzi.

Organizatorami akcji są: Climate-KIC (Regionalne Centrum Innowacji Dolny Śląsk) oraz Urząd Miejski w Wałbrzychu, a partnerem Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej