Tygodnik DB2010

Pierwsze 7 mln euro dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

Przedstawiciele Aglomeracji Wałbrzyskiej zakończyli negocjacje z Zarządem Województwa Dolnośląskiego dotyczące wielkości środków, które przeznaczone zostaną na wsparcie funkcjonowania ZIT-u (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) Aglomeracji Wałbrzyskiej ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w latach 2015-2022.

aglom220

Oznacza to możliwość podpisania porozumienia o powierzeniu zadań związanych z wdrażaniem RPO pomiędzy ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej a Instytucją Zarządzającą i rozpoczęcie działań zmierzających do ogłaszania naborów wniosków, a następnie realizacji projektów przez Beneficjentów z obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej – w tym gminy Świebodzice.

– Nasze miasto od początku powstania AW jest jej aktywnym członkiem, mamy już przygotowany szereg projektów dotyczących wsparcia takich obszarów życia, jak infrastruktura społeczna, gospodarka niskoemisyjna, termomodernizacja, zintegrowana komunikacja, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, gospodarka wodno-ściekowa, rozwój przedsiębiorczości, Edukacja – wyjaśnia Bogdan Kożuchowicz, burmistrz Świebodzic.

Porozumienie zostanie podpisane w najbliższy piątek, 12.06. o godz. 09.00 w wałbrzyskim ratuszu. W spotkaniu będzie uczestniczył marszałek województwa Cezary Przybylski.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2014-2020 trafi około 750 mln zł. Skala potrzeb, określona przez członków AW jest jednak o wiele większa – oszacowano ją na ok. 3 mld zł. Kolejne pieniądze będzie można pozyskać m. in. w związku z tzw. listą indykatywną i w ramach współpracy transgranicznej. Pierwsze konkursy i nabory wniosków dla Aglomeracji Wałbrzyskiej ruszą już jesienią tego roku.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej