Tygodnik DB2010

Ważna droga coraz bliżej

Huk, kurz i spaliny – tak wygląda codzienne życie mieszkańców Czarnego Boru, którzy od lat czekają na obwodnicę. Od kilku miesięcy trwa budowa drogi, która ułatwi życie nie tylko mieszkańcom całego regionu.

 

– Środa była ważnym dniem dla mieszkańców naszej gminy, ponieważ została podpisana z wykonawcą umowa na budowę obwodnicy Czarnego Boru – drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 – etap II – cieszy się Adam Górecki, wójt gminy. – Ta inwestycja, wyczekiwana przez czarnoborzan od ponad 20 lat, jest niezwykle ważna z kilku powodów. Po pierwsze zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców, a w szczególności dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola, ponieważ cały ciężki tabor z kamieniem przeniesie się na nową obwodnicę, poza główną zabudowę. Po drugie: dzięki obwodnicy powstaną nowe tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców o obszarze około 17 hektarów. Ważna będzie również poprawa czystości w gminie, która obecnie kojarzy się ze wszędobylskim kurzem w kolorze bordo, co widać chociażby na budynkach czy znakach drogowych.

Całość kosztów II etapu budowy obwodnicy Czarnego Boru szacowana jest na około 4 600 000 zł brutto. W ramach realizacji zadania powstanie ponad 1 km nowej drogi oraz przebudowany zostanie fragment drogi powiatowej, zostanie wykonana warstwa ok. 8 500 m2 z masy asfaltowej.

Wykonawcą inwestycji, wyłonionym na drodze przetargu, została firma Berger Bau Polska Sp. z o.o. z Wrocławia. Drugim, bardzo ważnym partnerem i wykonawcą tego zadania jest Kopalnia Melafiru w Czarnym Borze.

– Wykonują oni prace o wartości około 1 300 000 zł brutto. Inwestycja sfinansowana będzie z trzech źródeł: Powiat Wałbrzyski – 300 000 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo -Dostępność Rozwój- 50% wartości inwestycji, a pozostałe środki z budżetu gminy Czarny Bór – wylicza Adam Górecki.

W 2014 r. zakończony został I etap budowy obwodnicy, który obejmował remont mostu oraz przebudowę drogi nr 3366D o długości 864 metrów. Ta inwestycja została zrealizowana wspólnie z powiatem wałbrzyskim. II etap ma być zakończony w tym roku, a trzeci w 2016 roku.

(RED)

obwodnica czarnego boru

Rozpoczyna się budowa II etapu obwodnicy Czarnego Boru.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej