Tygodnik DB2010

Szkoła marzeń

W hotelu Maria w Wałbrzychu odbyło się uroczyste podsumowanie okręgowego etapu konkursu literacko-plastycznego „Szkoła Marzeń”, w którym udział wzięło ponad 220 uczniów. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez poseł Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską oraz senatorów Wiesława Kiliana i Stanisława Jurcewicza.

szkola marzen

 

 

 

 

 

 

 

Pomysłodawcą i głównym organizatorem konkursu „szkoła Marzeń” jest Parlamentarny Zespół ds. Dzieci. Do etapu okręgowego, który przeprowadzili Parlamentarzyści z regionu, zgłosiło się aż 221 uczniów. Wszystkie prace były wyjątkowe, ale do finału ogólnopolskiego wybranych mogło zostać tylko 6 pozycji – 3 prace z kategorii „plastyczne” i 3 prace z kategorii „literackie”. Decyzję podjęło specjalnie powołane, 4 osobowe jury. Prace literackie oceniane były przez Wiesławę Kamińską oraz przez Magdalenę Legierską. Natomiast prace plastyczne oceniała Małgorzata Wiłkomirska oraz Pani Ilona Sapka. Do etapu ogólnopolskiego wybrane zostały: 3 prace literackie z trzech kategorii wiekowych: gimnazjum – Aleksandra Bielawska z Gimnazjum imienia Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej, szkoła podstawowa klasy IV-VI – Agnieszka Brycka z PSP nr 5 w Wałbrzychu, szkoła podstawowa klasy I-II – Grzegorz Chomicz z PSP nr 2 w Wałbrzychu; 3 prace plastyczne z trzech kategorii wiekowych: gimnazjum – Oliwia Śpiewak z Gimnazjum imienia Zesłańców Sybiru  w Piławie Górnej, szkoła podstawowa klasy IV-VI – Amelia Wierzbowska z PSP nr 37 w Wałbrzychu, szkoła podstawowa klasy I-II – Karolina Koch z PSP w Mokrzeszowie.

– Prace laureatów zgłoszone zostały do ogólnopolskiego etapu konkursu. Jego uroczysty finał odbędzie się 15 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmu. Zwycięzcy okręgowego etapu udadzą się tego dnia wraz ze swoimi opiekunami do Warszawy, aby móc osobiście odebrać gratulacje od głównych organizatorów przedsięwzięcia – wyjaśnia Agnieszka Kołacz – Leszczyńska.

(TP)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej