Tygodnik DB2010

Zmienili uchwały, opłaty nie

Gmina Boguszów-Gorce informuje, że w związku z wejściem w życie nowych uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, stawki opłat za odpady nie uległy zmianie i w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny lub nieselektywny wynoszą odpowiednio 13 zł za osobę i 20 zł za osobę.

 

Została natomiast wprowadzona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób selektywny w wysokości 10 zł za osobę, z której mogą skorzystać rodziny składające się z rodziców/rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje. Aby móc skorzystać z niniejszej stawki, należy złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowym wzorze, który obowiązuje od 1 czerwca 2015 r. Informacje dotyczące wypełniania deklaracji można uzyskać pod numerem telefonu (74) 84 49 311, w. 72 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach przy Pl. Odrodzenia 1, pok. 203, II piętro.

– Jednocześnie informujemy, że w pozostałych przypadkach nie trzeba składać deklaracji na nowych wzorach, terminy wpłat również pozostają bez zmian – wyjaśniają pracownicy Urzędu Miejskiego w Boguszowie Gorcach.

(TP)

 

pojemniki do segregacji odpadow

 

Rodziny, które segregują odpady za ich odbiór zapłacą najmniej.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej