Tygodnik DB2010

PUP sfinansuje szkolenia

Jesteś osobą bezrobotną, aktywnie poszukujesz pracy, a istotną barierą w jej podjęciu jest brak lub niedostateczne kompetencje zawodowe? Skorzystaj z możliwości jaką oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu i zabiegaj o sfinansowanie kosztów szkolenia.

logo pup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie można uzyskać w ramach:

• szkolenia indywidualnego – Ty określasz zakres szkolenia, urząd pracy poszukuje dla Ciebie odpowiedniej oferty szkoleniowej *usługa kierowana do osób do 30 roku życia),

• bonu szkoleniowego – Ty określasz zakres szkolenia i samodzielnie dokonujesz wyboru instytucji szkoleniowej, w której zrealizujesz finansowane przez urząd pracy szkolenie (usługa adresowana do osób do 25 roku życia).

Szczegółowych informacji na temat prowadzonej rekrutacji i zasad finansowania szkoleń udzielają doradcy klienta w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5 B oraz w oddziałach zamiejscowych urzędu w gminach powiatu wałbrzyskeigo.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej