Tygodnik DB2010

Milion dla Boguszowa

Wprawdzie kończą się już środki unijne na lata 2007-2013, jednak gmina Boguszów-Gorce nadal walczy o środki zewnętrzne na realizacje projektów inwestycyjnych. W tym roku już udało się zdobyć ponad milion złotych.

boisko gorce

 

 

 

 

 

 

Efektem tych starań jest pozyskanie dofinansowania w ramach programu rządowego tzw. „schetynówek” na przebudowę drogi gminnej wraz z budową oświetlenia w ciągu ul. Bema, na odcinku pomiędzy przejazdami kolejowymi. W ramach zadania przebudowana zostanie droga wiodąca do Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego Góra Dzikowiec, której długość wynosi 647 m. Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zatok, zjazdów do lasu, wykonanie poboczy, przepustów jak również postawienie 22 punktów oświetleniowych. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych, co daje kwotę 815 490 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie wspólnie z Nadleśnictwem Wałbrzych, które na ten cel przeznaczyło kwotę 100 000,00 zł.

Kolejne dofinansowanie dotyczy projektu „Budowa boiska szkolnego przy ul. Staszica 5 w Boguszowie-Gorcach”. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD 2007-2013 gmina Boguszów-Gorce złożyła w 2010 roku. Został on wówczas pozytywnie oceniony, jednak ze względu na zbyt małą alokację środków finansowych nie otrzymał dofinansowania. Umieszczono go natomiast na liście rezerwowej. W roku bieżącym Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył dodatkowe środki na projekty edukacyjne i wybrał do dofinansowania projekty z listy rezerwowej, które zostały wcześniej przez samorządy wykonane i sfinansowane ze środków własnych. Wartość dotacji unijnej to ok. 300 000,00 zł. Po rozliczeniu projektu pieniądze te będzie można przeznaczyć na inne ważne dla miasta zadania.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej