Tygodnik DB2010

Referendalny boom

Wiele wskazuje na to, że referendum zarządzone przez ustępującego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nie będzie jedynym zaplanowanym na 6 września tego roku. Z tej szansy chcą skorzystać także mieszkańcy gmin, którzy nie są zadowoleni ze sprawowania władzy przez samorządowców wybranych jesienią ubiegłego roku.

 SONY DSC

 

 

 

 

 

 

Przypomnijmy: po I turze wyborów prezydenckich Bronisław Komorowski podjął decyzję o przeprowadzeniu referendum, w którym Polacy wypowiedzą się w trzech sprawach: jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW), finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz interpretowaniu niejasnych przepisów podatkowych na korzyść podatników. O ile sprawa jednomandatowych okręgów wyborczych jest mało zrozumiała dla wielu osób uprawnionych do głosowania, o tyle pozostałe dwa pytania mogą zagwarantować wysoką frekwencję w zaplanowanym na 6 września głosowaniu. I właśnie na to liczą mieszkańcy kilku gmin powiatu wałbrzyskiego, którzy planują odwołanie wybranych jesienią władz samorządowych.

– Wszyscy mamy w pamięci jak zakończyły się w poprzedniej kadencji dwa referenda w sprawie odwołania burmistrza Głuszycy. Za każdym razem frekwencja była zbyt niska, by wynik referendum był wiążący. A referendum jest ważne, jeżeli udział w nim wzięło minimum 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Taką frekwencję, nawet gdy gmina jest w tak katastrofalnej sytuacji jak Głuszyca, trudno osiągnąć. Dlatego liczymy, że uda się nam przeprowadzić referendum 6 września – powiedział nam mieszkaniec Boguszowa – Gorc (imię i nazwisko do wiadomości redakcji), który planuje przeprowadzić referendum w sprawie odwołania burmistrza Waldemara Kujawy. Podobne inicjatywy planowane są także w Jedlinie Zdroju, Mieroszowie i… Głuszycy, w których mieszkańcy nie są zadowoleni ze sposobu sprawowania urzędu przez wybranych burmistrzów.

Inicjatorem takiego głosowania może być, na przykład, grupa minimum pięciu mieszkańców, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy. Muszą oni pisemnie powiadomić o swoim zamiarze komisarza wyborczego oraz burmistrza, a potem – w ciągu 60 dni od powiadomienia – muszą zebrać podpisy wyborców popierających taką inicjatywę. Wniosek o przeprowadzenie referendum, wraz z zebranymi podpisami, muszą złożyć komisarzowi wyborczemu, który w ciągu 30 dni wyda postanowienie o przeprowadzeniu referendum lub o odrzuceniu wniosku. Referendum musi odbyć się do 50 dni od opublikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym postanowienia komisarza o przeprowadzeniu głosowania, które musi odbyć się w dzień wolny od pracy.

Robert Radczak

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej