Tygodnik DB2010

Pięknie czytali

Ponad 130 osób uczestniczyło w II Wałbrzyskim Integracyjnym Konkursie Pięknego Czytania. Organizatorem konkursu były: Urząd Miejski w Wałbrzychu oraz Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin ZSZS. Zadanie współfinansowano ze środków Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz PFRON.

konkurs czytania

 

 

 

 

 

 

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przebieg konkursu byli nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu, a osobą koordynującą prace przygotowawcze i prowadzącą imprezę była Olga Tatuśko.

Do Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu, by uczestniczyć w konkursie, przybyli przedstawiciele wielu placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych i instytucji: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17, Publiczna Szkoła Podstawowa  nr 30, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Publiczne Gimnazjum nr 3, Publiczne Gimnazjum nr 1, Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 10, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, Polski Związek Niewidomych Koło Wałbrzych, Straż Miejska w Wałbrzychu, Polski Związek Niewidomych Koło Głuszyca, Stowarzyszenie „Radość Życia”, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej oraz Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu. Wśród gości byli: Magdalena-Styś Kruszelnicka – wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu, Krystyna Olanin – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Iwona Rychlik – inspektor Biura Edukacji i Wychowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Spotkanie otworzyła Jolanta Ceran – prezes Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu, a w części artystycznej wystąpiły: Zespół Wokalno-Taneczny „Iskierki” z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych (opiekun Ilona Zalejska) i Zespół „Esy Floresy” z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych , opiekun pani Izabela Janiszewska.

– Do konkursu zgłosiło się 50 uczestników, a w imprezie ogólnie brało udział 130 osób. Prezentacjom przysłuchiwało się jury w składzie: aktorka i dyrektor Ogólnopolskiego Teatru William-Es Danuta Gołdon – Legler; Wieńczysława Grudzień, która przez wiele lat zawodowo była związana z Filharmonią Sudecką; Jadwiga Kaczmarczyk – bibliotekarz Publicznego Gimnazjum nr 3 oraz Irena Świętochowska – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali równorzędne nagrody w postaci książek oraz dyplomy. Celem Konkurs było uwrażliwianie na piękno literatury, kształtowanie umiejętności interpretacji tekstu literackiego, propagowanie kultury czytelniczej, rozwój talentów, wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu oraz integracja kulturalna mieszkańców Wałbrzycha – w myśl słów A. Grabowskiego: „Książka – to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi – doradcę ma i przyjaciela, który z nim smutki dzieli, pomaga radości, chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości” – wyjaśniają organizatorzy konkursu.

(TP)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej