Tygodnik DB2010

Szansa dla bezrobotnych kobiet

pup

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś bezrobotną kobietą?

Masz od 18 do 29 lat?

Chcesz odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy?

Masz pomysł na biznes?

Potrzebujesz środków na otwarcie działalności gospodarczej?

Dobrze trafiłaś! Oferta projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (I)” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, osi priorytetowej I, działania 1.1, poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest skierowana właśnie do Ciebie! Przyjdź i skorzystaj

z porady doradcy klienta. Gwarantujemy Ci fachową i bezpłatną pomoc w wypełnieniu wniosku
o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

W chwili obecnej dysponujemy jeszcze środkami finansowymi przeznaczonymi dla bezrobotnych kobiet do 29 roku życia należących do n/w grup, tj.:

–        długotrwale bezrobotnych

–        o niskich kwalifikacjach

–        pozostałych (nie należących do grupy osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach
i niepełnosprawnych)

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką można się ubiegać wynosi do 20 000 zł. Środki należy przeznaczyć na zakupy dotyczące podjęcia działalności gospodarczej.

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5b, pok. 203 lub 204, jak również ze strony internetowej www.urzadpracy.pl – z zakładki pliki do pobrania. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Rynku Pracy pod nr tel. 074/840 73 84, 074/840 73 95.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej