Tygodnik DB2010

O czyste i zdrowe Podzamcze

Kolejnym tematem pracy Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze, są sprawy związane z bezpieczeństwem sanitarno-epidemiologicznym na tym największym wałbrzyskim osiedlu.

Czyste Podzamcze

Na ostatnim posiedzeniu rady zapoznano się z informacją na ten temat dotycząca 2014 r., a przygotowaną i zaprezentowaną przez Halinę Noworolską-Libal z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu. Oto niektóre z przedstawionych zagadnień.

W całym mieście przeprowadzono 2750 kontroli, wydając 788 decyzji merytorycznych, nakładając 81 mandatów na kwotę 21 500 zł. Wykonano też 5868 badań, 4326 oznaczeń chemicznych, 3027 fizycznych oraz 8405 mikrobiologicznych.

Badania próbek wody potwierdziły jej dobrą jakość zdrowotną, także dla podzamczan. Poprawie uległ stan czystości na skwerach i trawnikach, ponieważ coraz więcej właścicieli psów sprząta ich odchody, jednak sprawa ta wymaga nieustannej edukacji mieszkańców. Ale w związku ze zwiększoną ostatnio liczbą pokąsań przez psy, wystąpiono do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w celu podjęcia stosownych działań przez pracowników straży miejskiej. Narastający problem stanowią tzw. dopalacze, niszczące zdrowie, zwłaszcza ludzi młodych.

Stan sanitarny 12 placówek nauczania i wychowania na Podzamczu w większości nie budził poważniejszych zastrzeżeń. Wszędzie uczniowie mieli zapewnioną opiekę medyczną, sprawowaną przez pielęgniarki, zapewniono im także możliwość pozostawiania części podręczników i przyborów szkolnych. Ok. 18 proc. uczniów korzystało z ciepłych posiłków, w większości dofinansowanych. Wszystkie szkoły podstawowe realizowały program promujący picie mleka; ponadto w tych placówkach realizowany jest też program „Owoce w szkole”.

Skontrolowano 12 placów zabaw i 15 piaskownic, stwierdzając, że ich stan sanitarno-porządkowy był prawidłowy. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, piasek w piaskownicach powinien być wymieniany dwukrotnie w ciągu roku: przed sezonem letnim oraz w jego trakcie.

Podczas dyskusji wskazywano m.in. na konieczność stałego kontrolowania przez funkcjonariuszy straży miejskiej właścicieli psów, a wobec tych, którzy zaniedbują swoje obowiązki i tym samym zagrażają stanowi higieny na osiedlu, postulowano stosowanie dotkliwszych restrykcji finansowych.

Czystości osiedla zagrażają nie tylko psy, ale i koty oraz gołębie. Dyskutanci zaproponowali stosowanie metod, które byłyby w stanie w znacznym stopniu zmniejszyć uciążliwość tych stworzeń dla mieszkańców. O niektórych sposobach wkrótce napiszemy.

RWS Podzamcze powołała zespół ds. bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, którym kierować będzie Henryk Czempkowski.

(A)

 

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej