Tygodnik DB2010

Warsztaty ekologiczne

Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, zorganizował warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków. Odbyły się one w Przedszkolu Samorządowym nr 14 oraz Niepublicznym Przedszkolu „Agatka”, a przeprowadził je przedstawiciel Fundacji RECAL.

Warszt. ekol.

Celem warsztatów było zainteresowanie dzieci informacjami w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz spowodowanie zaangażowania przedszkolaków w segregowanie odpadów w ich mieszkaniach.

Uczestnicy zajęć zapoznali się z zasadami segregowania poszczególnych odpadów. Ponadto przedstawiono sposoby pozbywania się m.in. baterii, żarówek, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz niewykorzystanych lekarstw. Dzieci poznały też możliwości wykorzystania odpadów, korzyści wynikające z odzysku surowców wtórnych oraz zagrożenia wynikające z niekontrolowanego zanieczyszczania środowiska odpadami (np. dzikie wysypiska).

Warsztaty urozmaicono konkursami z nagrodami przekazanymi przez Fundację RECAL. Zorganizowane zostały w ramach realizacji programu „Czysta natura”, będącego laureatem konkursu grantowego Fundacji Naturalnej Energii, którego organizatorem jest GAZ-SYSTEM.

(BAS)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej