Tygodnik DB2010

Przybywa rodzinnych domów dziecka

Kolejny Rodzinny Domu Dziecka został otwarty w Wałbrzychu . To już trzecia taka placówka w mieście.

rodzinny do dziecka

 

 

 

 

 

 

 

– Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej przekazał Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, w trwały zarząd, lokal przy ul. Buczka 5/8 w Wałbrzychu, składający się z 4 pokoi, kuchni z jadalnią, łazienki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 141,82 m2. Lokal wyremontowano i wyposażono za kwotę 48 574 zł. Do rodzinnego domu dziecka zostanie przeniesionych 6 dzieci w wieku od 2 do 11 lat, z innych dużych placówek -wyjaśnia Arkadiusz Grudzień, rzecznik prasowy prezydenta Wałbrzycha.

Rodzinne domy dziecka są formą pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi właściwej opieki ze strony rodziny naturalnej, którą tworzyć mogą jedynie osoby z doświadczeniem, po odpowiednim przeszkoleniu. W zawodowej rodzinie zastępczej przebywać może troje dzieci, a w rodzinnym domu dziecka nie więcej niż ośmioro.

– Od stycznia 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu utworzył dwa rodzinne domy, w których łącznie jest już 11 dzieci. Powstały one z przekształcenia zawodowych rodzin zastępczych, które dysponują odpowiednio dużymi mieszkaniami, więc nie było potrzeby zapewniania im nowych lokali. W maju przekształcona zostanie kolejna rodzina zawodowa w rodzinny dom dziecka, gdzie umieszczone zostaną kolejne dzieci z placówek. MOPS od dwóch lat, od momentu przejęcia przez miasto zadań powiatowych, podejmuje liczne działania na rzecz szkolenia rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, przekształcania dużych placówek w małe dla 14 dzieci. Przede wszystkim jednak podejmowane są liczne działania na rzecz wspierania rodziny, poprzez pracę asystentów rodzinnych, aby rodziny mogły dobrze funkcjonować i dzieci nie trzeba było zabierać. Apelujemy, aby osoby chętne do pełnienia funkcji rodzin wspierających, rodzin pomocowych oraz rodzin zastępczych zgłaszały się do Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ul. Beethovena 1-2 – tel. / 74 664 08 47 – dodaje Arkadiusz Grudzień.

(TP)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej