Tygodnik DB2010

Sukces działkowców

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Poprawki do ustawy dotyczą obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, który ochroni kilkaset tysięcy działkowców przed konsekwencjami orzecznictwa sądów administracyjnych, czyli w praktyce rozbiórką altan w rodzinnych ogrodach działkowych.

 

– Przygotowane poprawki były wynikiem zaleceń premier Ewy Kopacz, która na spotkaniu z działkowcami w listopadzie ubiegłego roku obiecała, że zostaną one wspólnie opracowane przez stronę rządową i przedstawicieli działkowców. Poprawki przygotowało Rządowe Centrum Legislacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a następnie skonsultowało je z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej „Stop rozbiórkom altan”, który jest inicjatorem obywatelskiej nowelizacji – mówi poseł na Sejm RP Monika Wielichowska.

Ustawa wprowadza definicję altany. Dozwolona będzie budowa obiektów o powierzchni zabudowy do 35 m kwadratowych i wysokości 5m (przy dachu płaskim 4 m) z tarasem, gankiem lub werandą nieprzekraczającą 12 m kwadratowych. Właściciele altan nadal będą zwolnieni od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę. Wszystkie budynki, wybudowane przed wejściem znowelizowanego prawa w życie, które spełnią ustawowe kryteria altany – zostaną uznane za legalne. W przypadku altan, wobec których wydano decyzję rozbiórki – postępowania te będą umarzane.

– Jeżeli działkowiec będzie miał wątpliwości czy budynek w ogrodzie spełnia kryteria altany, będzie mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że domek jest altaną. Za taki wniosek nie będzie pobierana opłata skarbowa – dodaje Monika Wielichowska.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

(RED)

 

monika wielichowska

– Nowe przepisy uchronią działkowców przed utratą altan – mówi poseł Monika Wielichowska.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej