Tygodnik DB2010

Dobry kierunek

20 marca 2015 roku okazał się wyjątkowo szczęśliwy dla gminy Czarny Bór. Najpierw południe w Warszawie wójt gminy Adam Górecki odebrał nagrodę, którą corocznie otrzymuje tylko jeden samorząd w Polsce – Doroczną Nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. A wieczorem w Dzierżoniowie zastępca wójta Renata Chruszcz odebrała z rąk wojewody dolnośląskiego przyznany gminie tytuł Samorządowego Lidera Roku 2014.

 

Kapituła, obradująca marca pod przewodnictwem Jerzego Stępnia, prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, postanowiła nominować do dorocznej nagrody autorów 5 projektów. Spośród nich, w czasie uroczystej gali finałowej, która odbyła się 20 marca, ogłoszono zwycięzcę. A została nim gmina Czarny Bór za projekt „Budowa Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Czarnym Borze”. Oprócz przepięknej statuetki, wójt Adam Górecki otrzymał również czek na kwotę 7500 zł z przeznaczeniem na działania kulturalne w gminie.

– To niezwykłe wyróżnienie dla naszej niewielkiej gminy jest powodem do radości i dumy tym bardziej, że patronat nad tą nagrodą objęły Narodowe Centrum Kultury oraz Polski Komitet UNESCO – podkreśla Adam Górecki.

Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej została ustanowiona przez założycieli Fundacji w 2004 roku dla zwrócenia powszechnej uwagi na osiągnięcia, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Od roku 2008 doroczna nagroda poświęcona jest wspieraniu integracji społeczności lokalnych, gdyż tylko społeczności silnie zintegrowane są zdolne do zarządzania własnymi sprawami, a więc do realizacji celów samorządu terytorialnego. Kluczową rolę w tym względzie odgrywa lokalna kultura i tradycja, które łączą mieszkańców wokół wspólnych wartości.

Tego samego dnia o godzinie 19.00 w Centrum Kultury w Dzierżoniowie gmina Czarny Bór otrzymała tytuł Samorządowy Lider Roku 2014 w kategorii inwestycje za budowę Centrum Kulturalno – Bibliotecznego.

– Wraz z tytułem otrzymaliśmy również z rąk wojewody dolnośląskiego Tomasza Smolarza oraz posła na Sejm Roberta Jagły statuetkę „Kompasy”. To prestiżowe wyróżnienie to znak od kapituły konkursu, że gmina zmierza w dobrym kierunku i może być wzorem do naśladowania dla innych – dodaje Renata Chruszcz.

(RED)

 adam gorecki nagroda

Wójt Adam Górecki odebrał w Warszawie Doroczną Nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej