Tygodnik DB2010

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świdnica

Informujemy, że władze gminy przystąpiły do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świdnica”  w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność.

Dokument ten ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy, jak również zaplanowanie działań na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. W przyszłości dzięki opracowaniu instytucje i mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego Europy (np. na przedsięwzięcia polegające na: termomodernizacji budynków, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, budowie obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymianie urządzeń na energooszczędne, wykorzystaniu energii odpadowej czy modernizacji sieci dystrybucyjnej).

Właściwe sporządzenie Planu jest związane z inwentaryzacją źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych
i zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie Gminy Świdnica.

W najbliższym czasie ankiety dotyczące źródeł ciepła trafią do mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Świdnica, a także do instytucji publicznych. Ankieta elektroniczna jest już również dostępna na stronie www.gmina.swidnica.pl oraz na stronie www.niskaemisja.pl

W związku z tym zwracamy się z prośbą do mieszkańców  o udział w badaniu i uzupełnienie ankiety najpóźniej do dnia 30.04.2015 r.

Zebrane dane pozwolą na opracowanie realnego planu, możliwego do zrealizowania dla naszej gminy
w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza.

Serdecznie dziękujemy za współpracę!

 

 

 loga projekt swidnica

 

 

 

Projekt: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świdnica”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Tags:

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej