Tygodnik DB2010

Ogłoszenie

herb walim

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony wykaz Nr 6/2015 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży na okres od 19.03.2015 r. do 09.04.2015 r.

 

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej