Tygodnik DB2010

Gmina Stare Bogaczowice bo…

… to miejsce idealne do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. To miejsce, które już wybrały setki osób, budując na terenie gminy Stare Bogaczowice swoje nowe domy. A wszechstronny i harmonijny rozwój gminy będzie stale zwiększał jej atrakcyjność, zdeterminowaną nie tylko doskonałym położeniem.

Na obszarze Gminy Stare Bogaczowice znajduje się 17,2 km dróg gminnych publicznych o dobrej nawierzchni. W ciągach dróg gminnych znajduje się 47 obiektów mostowych. Drogi powiatowe (32 km ) i drogi wojewódzkie (16 km) pozwalają na szybkie przemieszczanie się mieszkańców w dowolnym kierunku. Rozpoczyna się przebudowa drogi wojewódzkiej w Lubominie, a planowana jest budowa drogi szybkiego ruchu S-3  w północnej części gminy (z węzłami drogowymi Kamiennej Górze i Sadach Dolnych). Projekt budowy drogi uwzględnia szczególne uwarunkowania przy przejściu przez tereny leśne Gór Wałbrzyskich – między innymi budowę tuneli lub przejść dla zwierzyny.

 Przeważająca część obszaru gminy, związana ze zlewnią rzeki Strzegomki, znajduje się w strefie ochrony zbiornika wody pitnej „Dobromierz”. W szczególności w strefie tej znajdują się obszary wsi: Nowe i Stare Bogaczowice, Chwaliszów, Cieszów, Lubomin i Struga. Obszarami prawnie chronionymi są również tereny o najwyższych walorach przyrodniczych, usytuowane na jej obrzeżach. Należą do nich: Książański Park  Krajobrazowy oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Masywu Trójgarbu. Część gminy, sąsiadująca z obszarem miasta Szczawno Zdrój, znajduje się ponadto w strefie C (ochrony górniczej) – ochrony uzdrowiska Szczawno Zdrój. Gmina dba o czystość i bezproblemowo wprowadziła nowy system segregacji oraz odbioru odpadów komunalnych.

dzieci

Punkt Przedszkolny „Przedszkolaki spod Trójgarbu”, prowadzony jest przez Stowarzyszenie Partnerstwo Wokół Trójgarbu i funkcjonuje w oparciu o opłaty wnoszone przez rodziców oraz dotację z Gminy Stare Bogaczowice. Placówka przygotowana jest na przyjęcie i zapewnienie opieki dla 25 dzieci. Wykwalifikowana kadra zapewnia bardzo dobre przygotowanie dzieci do dalszej edukacji, w przedszkolu oprócz programu podstawowego realizowane są zajęcia dodatkowe. Dzieci uczestniczą w zajęciach z rytmiki, tańca oraz gimnastyki korekcyjnej, objęte są również pomocą logopedyczną a od stycznia uczą się także języka angielskiego.

Tags:

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej