Tygodnik DB2010

By było bezpieczniej

Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie osiedla, to jeden z priorytetów w działalności Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze. Dotychczas znalazło to swój wyraz w jej inicjatywach na rzecz zainstalowania monitoringu. Teraz RWS zajmie się bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

Sprawie tej poświęcone było posiedzenie w siedzibie rady z udziałem wiceprezydenta Wałbrzycha Zygmunta Nowaczyka, komendanta miejskiego straży pożarnej st. bryg. Grzegorza Kułaka, komendanta straży miejskiej Kazimierza Nowaka, prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze Tadeusza Choczaja oraz radnych miejskich.

– Duża liczba mieszkańców Podzamcza stwarza zwiększone ryzyko występowania zagrożenia pożarowego, jednak z uwagi na niemal całkowicie niepalną konstrukcję budynków, ilość pożarów w ostatnich latach nie przekracza kilku rocznie i osiedle jest pod tym względem jednym z najbezpieczniejszych w mieście – podkreślił w swojej wypowiedzi komendant Kułak.

Jednocześnie zauważył, że mimo to należy wskazać kilka problemów, z jakimi muszą się zmierzyć gospodarze osiedla, a także państwowa straż pożarna i inne podmioty ratownicze. Wśród nieprawidłowości zauważonych na Podzamczu, znajdują się drogi pożarowe, na których są ograniczone możliwości przejazdu do budynków. Obiekty na osiedlu kwalifikuje się do średniowysokich, od 5 do 9 kondygnacji oraz wysokich – powyżej 9 kondygnacji. Przepisy nakładają dla nich m.in. wymóg zapewnienia dojazdu pożarowego o szerokości 4 m, co często nie ma miejsca i może znacząco utrudniać prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Inne wymagane parametry też często nie są zachowywane.

Komendant zwrócił uwagę, iż dostęp do istniejących hydrantów, wykonanych w formie podziemnych zaworów, naraża je na ograniczone lub całkowite zablokowanie przez parkowane nad nimi samochody, co podczas pożaru może znacząco utrudniać kierowanie działaniami gaśniczymi i zwiększać zagrożenie. Dodał też, że stwierdzono obecność materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych, m.in. składowanie materiałów wyposażenia wnętrz na klatkach schodowych, co w znacznym stopniu może utrudniać ewakuację mieszkańców z budynków, jak również prowadzenie szybkich i skutecznych działań gaśniczych. Magazynowane elementy z tworzyw sztucznych stwarzają poważne zagrożenie zadymienia klatki schodowej w budynku, co w praktyce prowadzić może do uniemożliwienia ewakuacji osób. Zauważone nieprawidłowości powinny być konsekwentnie eliminowane – zakończył komendant.

RWS powołała zespół ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego, który będzie pracował pod kierunkiem Lecha Palewskiego.

Andrzej Basiński

 Komendant Kulak

Komendant miejski straży pożarnej st, bryg. Grzegorz Kułak będzie współpracował z RWS Podzamcze. 

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej