Tygodnik DB2010

Dyżury na Podzamczu

Od początku tego roku odbyły się już dwa dyżury pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze przy al. Podwale. Podobną działalność rozpoczyna także Chrześcijańska Misja Społeczna.

RWS Podzamcze

Oto wykaz kolejnych dyżurów w I półroczu br.: 30 marca – Patrycja Cyganik; 27 kwietnia – Rafał Skrzyński; 27 maja –  Monika Wójtowicz; 29 czerwca – Aleksander Nowak.

Pracownicy MOPS oferują poradnictwo socjalne, psychologiczne, pedagogiczne oraz terapeutyczne w zakresie: uzależnienie od środków psychoaktywnych; współuzależnienie; problemy małżeńskie i wychowawcze; bezrobocie; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych; przemoc domowa; wsparcie dla osób niezaradnych życiowo i zaburzonych psychicznie. Pełniący dyżury dysponować będą dokumentami niezbędnymi do wypełnienia na miejscu oraz ulotkami, broszurami informacyjnymi oraz numerami telefonów innych instytucji wspierających.

Z podobną ofertą wystąpiła Chrześcijańska Misja Społeczna, której przedstawiciele także będą dyżurowali w siedzibie RSW Podzamcze (w piątki od godz. 18.00 do 20.00) pod hasłem „Przyjdź porozmawiać, pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie”. Wszystkim, którzy czują się samotni, są opuszczeni, a nawet bezdomni, mają problemy z nałogiem i stykają się z przemocą w rodzinie, dyżurujący będą starali się pomóc w miarę swoich możliwości.

(A.Bas.)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej