Tygodnik DB2010

Wokół Trójgarbu

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Borze odbyło się spotkanie włodarzy gmin: Marka Fedoruka – burmistrza Szczawna Zdroju, Mirosława Lecha – wójta Starych Bogaczowic, Adama Góreckiego – wójta Czarnego Boru oraz Gabriela Grobelnego – nadleśniczego wałbrzyskiego oraz wiceprezesa Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu – Grzegorza Kruszyńskiego.

wokol trojgarbu

Tematem spotkania była koncepcja nowoczesnego produktu turystycznego pn. Wokół Trójgarbu, tworzonego na bazie znanego masywu górskiego oraz zintegrowanej współpracy między 3 gminami, nadleśnictwem i fundacją. Uczestnicy spotkania podjęli zgodną decyzję, że wspólnymi siłami podejmą działania w kierunku zbudowania nowoczesnej infrastruktury turystycznej Wokół Trójgarbu.

W skład infrastruktury wchodzić będą m.in. wieża widokowa na szczycie masywu górskiego, 5 – 6 wiat turystycznych w kluczowych miejscach na szlaku oraz sieć ławeczek i koszy na śmieci. Dodatkowym elementem współpracy będzie sieć informacyjnych tablic tematycznych: ekologicznych, geologicznych itp.

– Wszyscy jesteśmy zgodni, że każdy turysta, który przebywa np. w Szczawnie Zdroju, powinien w okolicach Dworzyska trafić na szlak turystyczny, który zaprowadzi go na szczyt Trójgarbu. Połączenie potencjałów naszych instytucji przyniesie nową jakość dla turystyki w rejonie Masywu Trójgarbu. Planowane źródła finansowania to np. ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, ale także środki własne oraz wszelkie inne możliwe źródła finansowania – podkreśla wójt Czarnego Boru Adam Górecki.

(RED)

Tags: , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej