Tygodnik DB2010

Minister dał pieniądze…

…a gminy powiatu wałbrzyskiego będą je inwestowały w infrastrukturę, która ucierpiała w ostatnich latach za sprawą ulew i powodzi. Promesy włodarzom Czarnego Boru, Głuszycy, Jedliny Zdroju i Starych Bogaczowic wręczył Stanisław Huskowski – sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

huskowski

Uroczystość wręczenia promes odbyła się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

– Promesy obejmują zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, które zostaną dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie lub przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych – wyjaśnia Mirosław Lech, wójt Starych Bogaczowic.

Promesy stanowią kontynuację pomocy udzielonej gminom i powiatom województwa dolnośląskiego w latach 2009 – 2014. Łączna wysokość przyznanych promes w tej transzy to 93 mln złotych dla 76 jednostek samorządu terytorialnego na 178 zadań zgłoszonych do realizacji w 2015 roku.

Gmina Stare Bogaczowice otrzymała 400 tys. zł , które zastaną przeznaczone na remont dwóch dróg gminnych w Jabłowie i mostu w Nowych Bogaczowicach.

– Wsparcie finansowe, jakie otrzymała nasza gmina, wynosi pół miliona złotych. Przyznane dofinansowanie zostanie wykorzystane na remonty lub odbudowę infrastruktury zniszczonej bądź uszkodzonej w powodziach i zdarzeniach mających znamiona klęsk żywiołowych – powiedział burmistrz Głuszycy Roman Głód, po tym jak odebrał z rąk wiceministra Stanisława Huskowskiego oraz wojewody dolnośląskiego Tomasza Smolarza promesę powodziową dla gminy Głuszyca.

Z kolei gmina Jedlina-Zdrój otrzymała promesę w wysokości 300 tys. na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 2014.

– W 2015 roku, w ramach przyznanej dotacji, przewiduje się dofinansowanie pięciu zadań: odbudowa rowu melioracyjnego R-4 w rejonie ul. Poznańskiej; przebudowa kanału burzowego przy ul. Wałbrzyskiej; odbudowa głównego kanału burzowego w rejonie ul. Piastowskiej i Pl. Zdrojowego; przebudowa zabezpieczenia skarpy i odwodnienia terenu ul. J. Pawła II 5 oraz przebudowa przepustu w obrębie Glinicy. Dofinansowanie tych przedsięwzięć stanowi nie więcej niż 80 procent wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego – wyjaśnia Iwona Kupiec – Darmetko, sekretarz miasta Jedlina – Zdrój.

Także wójt gminy Czarny Bór Adam Górecki otrzymał promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

– W 2015 roku, w ramach podziału środków, przewidujemy dofinansowanie trzech zadań: odbudowa drogi gminnej – dz. nr 393, 395 w Jaczkowie; remont obiektu mostowego przez potok Lesk w Witkowie – dz. nr 455, 426/2 oraz remont mostu drogowego przez potok Grzędzki – dz. nr 410 – wylicza Adam Górecki.

(RED)

Tags: , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej