Tygodnik DB2010

Dobre pomysły zmieniają nasz świat

17 tysięcy złotych trafi do laureatów tegorocznego konkursu grantowego Funduszu Toyoty „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”. W 2015 roku zrealizowane zostaną cztery projekty.

 Laureaci FT 2015

 

 

 

 

 

 

2 lutego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyło się spotkanie przedstawiające laureatów V edycji konkursu grantowego Funduszu Toyoty – „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”, realizowanego w roku 2015. W spotkaniu wzięli udział m.in. laureaci konkursu oraz studenci architektury krajobrazu PWSZ w Wałbrzychu, którzy współpracowali z wnioskodawcami w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego proponowanych pomysłów. Zebranych gości powitała dr Małgorzata Babińska – prorektor ds. dydaktycznych i studenckich PWSZ oraz Dariusz Mikołajczak – wiceprezes Toyota Motor Manufacturing Poland. O roli projektu, jego założeniach i celach mówił zebranym Piotr Sandomierski – specjalista Corporate Affairs w TMMP, natomiast prezentacji laureatów V edycji konkursu dokonał Grzegorz Kruszyński z Fundacji Edukacji Europejskiej.

– Bardzo się cieszę, że kolejny rok możemy realizować współpracę w zakresie konkursu Funduszu Toyoty. Szczególne podziękowania należą się studentom i pracownikom uczelni, którzy udzielali wsparcia przy tworzeniu projektów. To już 3 lata naszej współpracy w ramach Funduszu Toyoty, która daje wiele korzyści zarówno dla studentów jak i samej uczelni – podkreśliła dr Małgorzata Babińska.

– Chcę podziękować wszystkim osobom, które wnoszą swój wkład w ten projekt, a także wszystkim organizacjom, które umożliwiają ich realizację. Współpraca z nimi jest zgodna z ideą Toyoty – dodał Dariusz Mikołajczak.

Laureatom konkursu wręczono symboliczne czeki. W drugiej części spotkania, laureaci wspólnie ze współpracującymi studentami PWSZ zaprezentowali swoje pomysły na zagospodarowanie wałbrzyskiej przestrzeni i aktywizacje lokalnej społeczności w obszarach ekologii i zdrowego stylu życia.

Pula środków do rozdysponowania w V edycji konkursu wyniosła 45 tysięcy złotych a maksymalna kwota wsparcia projektu  wynosiła 17.000 zł.  Wnioski można było składać do 30 grudnia 2015 roku a wybrane projekty będą realizowane do lutego do czerwca 2015 roku. Rolę koordynatora funduszu pełniła Fundacja Edukacji Europejskiej. Wśród laureatów V edycji konkursu Funduszu Toyoty „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” znalazły wałbrzyskie organizacje i instytucje:

IV miejsce – dotacja 12.560 zł – Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, projekt pt. „Przystań dla dzieci – plac zabaw jako miejsce spotkań”

III miejsce – dotacja 10.220 zł – Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe, projekt pt. „Bullodrom – aktywnie i międzypokoleniowo”

II miejsce – dotacja 14.000 zł – Stowarzyszenie Bez Barier z Wałbrzycha, projekt pt. „Ścieżka sprawnościowa Małpi Gaj”

I miejsce – dotacja 8.220 zł – Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy, projekt pt.: Ogród wspinaczkowy Jezioro Bystrzyckie”.

– Jak widać z prezentacji czterech nagrodzonych projektów, w ramach V edycji Funduszu Toyoty powstaną kolejne wspaniałe pomysły zagospodarowania przestrzennego naszego miasta. Jest to zasługa oczywiście samego darczyńcy, Fabryki Toyoty w Wałbrzychu, ale też wspaniałych aktywnych organizacji, studentów PWSZ, którzy pomagali przy tworzeniu projektów zagospodarowania przestrzennego, czy wreszcie wielu partnerów, firm i organizacji pozarządowych, które będą wspierały rzeczowo i finansowo realizowane projekty – powiedział Grzegorz Kruszyński, wiceprezes Fundacji Edukacji Europejskiej.

(RED)

 

Tags: , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej