Tygodnik DB2010

Bezpłatne poradnictwo

W Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu odbyło się spotkanie radych Rady Powiatu Wałbrzyskiego z Rafałem Bielskim, przedstawicielem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Tematem spotkania byłą nieodpłatna pomoc obywatelska i informacja prawna.

powiatowe punkty porad

Rafał Bielski opowiedział o tym, jak ważne jest wypracowanie optymalnego modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, nad którymi pracują w naszym kraju przedstawiciele strony rządowej oraz organizacje partnerskie – Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związek Biur Porad Obywatelskich. Według oceny praktyków, rocznie w naszym kraju z tego typu wsparcia korzysta kilka milionów osób, zarówno tych z rodzin w trudnej sytuacji finansowej, jak i klasy średniej. Być może już w 2015 roku wejdzie w życie długo oczekiwana ustawa o nieodpłatnej pomocy obywatelskiej i informacji prawnej, dzięki której Polacy zyskają stały i gwarantowany przez państwo dostęp do nieodpłatnego poradnictwa, podobnie jak obywatele innych krajów Unii Europejskiej.

– Do tej pory powstały trzy propozycje rozwiązań systemowych. Wszystko wskazuje na to, że punkty porad prawnych i obywatelskich powstawałyby nie w każdej gminie, ani nie przy sądach okręgowych, ale na szczeblu powiatu – mówi Rafał Bielski.

Jednak na jaki model ostatecznie zdecydują się rządzący zależy od tego, jakie środki finansowe na ten cel przeznaczą. Na razie nie wiadomo, czy powiatowe punkty poradnictwa byłyby utrzymywane przez powiaty, czy też świadczenie tych usług byłoby zadaniem zleconym.

Tymczasem punkt bezpłatnych porad prawnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, przy Alei Wyzwolenia 24, pok. 121 na I piętrze.

Doradcy i prawnicy przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku. W poniedziałki w godz. 11 – 15, a od wtorku do piątku w godz. 8 – 12.

Informacji można też zasięgać telefonicznie pod nr tel. 608 134 831.

 

W Punkcie Informacji Prawnej i Obywatelskiej można uzyskać porady w sprawach.:

– świadczeń socjalnych,

– świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

– zatrudnienia i bezrobocia,

– mieszkaniowych,

– rodzinnych.

Udzielane są również informacje w zakresie:

– spraw konsumenckich,

– stosunków międzyludzkich,

– kontaktów z urzędami i sądami,

– prawa pracy,

-własności.

(ELW)

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej