Tygodnik DB2010

MOPS dyżuruje

Ustalono terminy dyżurów pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze przy al. Podwale (obok siedziby spółdzielni mieszkaniowej).

RWS Podzamcze

W pierwszym półroczu pracownicy MOPS będą do dyspozycji w godz. 14.30 – 16.00: 26 stycznia – Ewelina Karczewska, 23 lutego – Joanna Zarzycka-Żyła, 30 marca – Patrycja Cyganik, 27 kwietnia – Rafał Skrzyński, 25 maja – Monika Wójtowicz, 29 czerwca – Aleksander Nowak. Dyżurujący oferują poradnictwo socjalne, psychologiczne, pedagogiczne oraz terapeutyczne w zakresie: uzależnienie od środków psychoaktywnych, współuzależnienia, problemy małżeńskie i wychowawcze, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc domowa, wsparcie dla osób niezaradnych życiowo i zaburzonych psychicznie. Pracownicy MOPS będą dysponowali dokumentami do wypełnienia na miejscu oraz ulotkami, broszurami informacyjnymi i numerami telefonów do innych instytucji wspierających.

(BAS)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej