Tygodnik DB2010

Do starostwa po poradę

Punkt bezpłatnych porad prawnych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu zaprasza wszystkich potrzebujących bezpłatnej pomocy specjalisty.

sosinski punkt porad

 

-Zarząd powiatu jest  gotowy  wynająć każde wolne pomieszczenie w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu na cele realizacji działań prospołecznych – mówi Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura.

W powstałym właśnie punkcie,  mieszkańcy miasta i powiatu mogą  uzyskać bezpłatną pomoc prawną i obywatelską.

– Choć działamy w tym miejscu dopiero do dwóch dni, to o poradę zwróciło się już do nas dziewięć osób, głównie mieszkańców Wałbrzycha i Boguszowa-Gorc.  Nasza dotychczasowa praktyka  pokazała, że zapotrzebowanie społeczne na porady prawne i obywatelskie jest coraz większe – mówi Marek Tarnacki, koordynator projektu na terenie Powiatu Wałbrzyskiego. Projekt ten prowadzony jest przez Fundację w Służbie Wsi z Wrocławia, która od 2005 roku organizuje na terenie Dolnego Śląska biura oferujące bezpłatne poradnictwo w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podmiot tren współpracuje z prawnikami oraz regularnie szkolonymi doradcami.

Zapraszamy do punktu bezpłatnych porad prawnych do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, przy Alei Wyzwolenia 24, pok. 121 na I piętrze.

Doradcy i prawnicy przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku. W poniedziałki w godz. 11 – 15, a od wtorku do piątku w godz. 8 – 12.

Informacji można też zasięgać telefonicznie pod nr tel. 608 134 831.

 

W Punkcie Informacji Prawnej i Obywatelskiej można uzyskać porady w sprawach.:

– świadczeń socjalnych,

– świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

– zatrudnienia i bezrobocia,

– mieszkaniowych,

– rodzinnych.

Udzielane są również informacje w zakresie:

– spraw konsumenckich,

– stosunków międzyludzkich,

– kontaktów z urzędami i sądami,

– prawa pracy,

-własności.

(RED)

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej