Tygodnik DB2010

Targi pracy i zawodów

Targi pracy i zawodów zostaną organizowane 15.01.2015 r. w Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „AQUA-ZDRÓJ”  przy ul. Ratuszowej 6. Początek o godz. 10.00.

strefa biurowiec uczniowska

Targi zorganizowane są przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu systemowego realizowanego z POKL pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym  Śląsku II”, którego Beneficjentem Systemowym jest Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego a Realizatorem – Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Swoją ofertę edukacyjną przedstawią zawodowe szkoły ponadgimnazjalne z terenu naszego województwa, uczelnie wyższe, a instytucje rynku pracy oraz  pracodawcy przedstawią m.in. wymagania rynku pracy. Celem targów jest rozwój współpracy szkół zawodowych z pracodawcami i uczelniami wyższymi oraz promocja kształcenia zawodowego na terenie naszego województwa. Prezentacje uczestników dostarczą uczniom informacji przydatnych do planowania drogi edukacyjnej i rozwoju zawodowego, będą promowały kształcenie całożyciowe, pogłębią wiedzę młodzieży o zawodach, pracodawcach i rynku pracy.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej