Tygodnik DB2010

Zima na drogach

Drogi powiatu wałbrzyskiego podczas tej zimy odśnieża i posypuje dwanaście pługopiaskarek. Poniedziałkowe opady śniegu nie wywołały paraliżu na drogach, choć w niektórych miejscach, na podjazdach, przejazd blokowały ciężarówki, jak – między innymi – w Jaczkowie.

akcja zima 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego objął utrzymaniem zimowym 164,2 km dróg powiatowych na terenie powiatu wałbrzyskiego, stanowiących łącznie 87,2 proc. wszystkich podlegających mu ciągów komunikacyjnych. Na zimowe utrzymanie dróg przeznaczono łącznie 640,1 tys. zł.

Wydział Infrastruktury Powiatu podzielił akcję zimową na sześć zadań wykonywanych w gminach Walim, Głuszyca, Mieroszów, Czarny Bór i Stare Bogaczowice. Usługi zimowego utrzymania zlecono wykonawcom wyłonionym w trakcie przetargu. Zadania te realizują dwie lokalne firmy, z którymi Starostwo Powiatowe współpracowało już w poprzednich latach.

Niewielka część dróg powiatowych utrzymywana jest w IV standardzie, a przeważająca większość, ponad 150 km, w standardzie V. Oznacza to, że odśnieżany jest przynajmniej jeden pas ruchu, a jezdnia posypywana jest piaskiem z dodatkiem soli na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

W przypadku obfitych opadów śniegu dopuszczalne jest utrzymywanie się zasp do 24 godzin i przerw w komunikacji 8-24 godzin. Usuwanie gołoledzi i lodowicy może potrwać 8 godz. a śliskości do 10 godz. od potwierdzenia występowania zjawisk.

Wszelkie sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie powiatu wałbrzyskiego można zgłaszać pracownikom Wydziału Infrastruktury Powiatu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w godzinach pracy urzędu pod numerem 74 846 06 67, a przez pozostałą część doby i w dni wolne od pracy dzwoniąc pod alarmowy numer telefonu: +48 508 204 844.

Powiat administruje 188 km dróg położonych w sześciu gminach. Poza planem zimowego utrzymania znalazły się szlaki komunikacyjne o nawierzchni gruntowej. Dodatkowo, drogi powiatowe leżące na terenie gminy Boguszów-Gorce, zostały na bazie porozumienia tej gminie przekazane do całorocznego utrzymania, na co Boguszów-Gorce otrzymał dotację w wysokości 120 tys. zł.

(RED)

 

 

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej