Tygodnik DB2010

Odpisz 1 % dla naszych

pozarzadowkaOpiekują się dziećmi niepełnosprawnymi, propagują i wspierają twórczość literacką, dbają o interesy konsumentów, prowadzą domy dziecka, uczą tańczyć i śpiewać – to tylko niektóre z dziedzin, jakimi zajmują organizacje pożytku publicznego w Wałbrzychu. Każdy może im pomóc, przekazując 1 procent podatku. Więcej w Tygodniku DB 2010 nr 4 (179) z 30.01.2014

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej