Tygodnik DB2010

Drożeją woda i ścieki

wodaWałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, do którego  należą m.in.:  Wałbrzych, wszystkie gminy powiatu wałbrzyskiego (za wyjątkiem Mieroszowa) i Świebodzice, podniósł taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Z dniem 1 stycznia 2015 roku będą się one kształtować następująco:

– stawka za 1 m³ wody wynosić będzie – 5,48 zł. brutto,

– stawka za 1 m³ ścieków wynosić będzie – 8,66 zł. brutto,

– stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych- 119,62 zł. brutto,

– stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych – 110,42 zł. brutto.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej