Tygodnik DB2010

W trosce o czyste środowisko

Podczas finału 21. kampanii „Sprzątanie świata”, Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”, zorganizował zajęcia ekologiczne dla grupy ok. 50 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich.

Sprzatanie

 

 

 

 

 

 

Prezes Fundacji RECAL przeprowadził warsztaty dotyczące recyklingu oraz segregacji i odzyskiwania odpadów. Natomiast przedstawicielka Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, przeprowadziła prezentację nt. „Odpady i ich wpływ na środowisko naturalne”.

W ramach kampanii uczniowie PSP nr 21 wysprzątali odcinek przełomu potoku Szczawnik, przepływającego przez Książański Park Krajobrazowy.

Podczas wakacji dzieci uczęszczające na zajęcia do ośrodka zaznajomiły się z ekologią, przyrodą i ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów i recyklingu. Zajęcia praktyczne przeprowadzano m.in. w rejonach Dolnośląskich Parków Krajobrazowych.

(BAS)

 

Uczniowie SP nr 21 podczas sprzątania potoku Szczawnik.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej