Tygodnik DB2010

Konferencja edukacyjna ZUS w Starej Kopalni 

O potrzebie edukacji w zakresie ubezpieczeń społecznych rozmawiano 6 czerwca podczas konferencji ,,Ubezpieczenia społeczne. Lekcja historii. Potrzeba przyszłości”.

Wałbrzyski Oddział ZUS zorganizował konferencję edukacyjną poświęconą ubezpieczeniom społecznym w kontekście przeszłości i wyzwań przyszłości. Miejsce organizacji nie było przypadkowe. Ziemia wałbrzyska ma bardzo bogatą i długą historię związaną z zabezpieczeniem społecznym, którym obejmowani byli górnicy i ich rodziny.

Głównym celem konferencji była edukacja na temat ubezpieczeń społecznych, szczególnie wśród młodego pokolenia, dlatego też do udziału w konferencji zostali zaproszeni m.in. dyrektorzy wałbrzyskich szkół, nauczyciele, uczniowie oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Dolnośląskich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli.

Historię wałbrzyskich ubezpieczeń przedstawił Mateusz Mykytyszyn – Prezes Fundacji Księżnej Daisy. Kierownik Urzędu Statystycznego w Wałbrzychu – Magdalena Victor – przedstawiła dane statystyczne, które dotyczą naszej sytuacji demograficznej pod kątem wyzwania dla systemu ubezpieczeń społecznych. Doktor Małgorzata Solarz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu powiedziała o wynikach badań na temat świadomości ubezpieczeniowej przeprowadzonych wśród studentów. Natomiast Barbara Owsiak – Wicedyrektor Gabinetu Prezesa w Centrali ZUS – przedstawiła formy i metody kształcenia oferowane przez ZUS.

Drugą częścią spotkania był panel dyskusyjny z udziałem kierownika Biura Edukacji i Wychowania w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, nauczyciela biorącego udział w ,,Lekcjach z ZUS”, ucznia – laureata finału olimpiady ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, profesora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz przedstawiciela Centrali ZUS.

Konferencja została objęta patronatami: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,Wojewody Dolnośląskiego, Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

M.W.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej