Tygodnik DB2010

W zamku o gminie

18 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 w zamku Grodno w Zagórzu Śląskim odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Walim.

W porządku obrad znajduje się: prezentacja Wójta Gminy Walim o zamku Grodno; informacja Przewodniczącego Rady Gminy Walim z działalności rady gminy w okresie między sesjami, sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami. Podczas obrad odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy. Najważniejszym punktem będzie rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za rok 2018. Poprzedzi je przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walim w sprawie absolutorium, zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu oraz z wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Potem radnych czeka głosowanie nad dziesięcioma uchwałami. Sesję zakończą interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i zapytania radnych, zaproszonych gości, organu wykonawczego i jego przedstawicieli oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych.

(RED)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej