Tygodnik DB2010

Pięknie czytali

W Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia odbył się VI Wałbrzyski Integracyjny Konkurs Pięknego Czytania. Organizatorem konkursu byli: Urząd Miejski w Wałbrzychu oraz Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin ZSZS. Celem konkurs było uwrażliwianie na piękno literatury, kształtowanie umiejętności interpretacji tekstu literackiego, propagowanie kultury czytelniczej, rozwój talentów, wyrabianie nawyku czytania jako formy atrakcyjnego spędzania wolnego czasu oraz integracja kulturalna mieszkańców Wałbrzycha i okolic.

– Zmagania tradycyjnie otworzyła prezes stowarzyszenia Jolanta Ceran, a uczestników zaszczycili swoją obecnością: Małgorzata Sandecka – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu, Halina Sawicka – Kierownik Biura Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Magdalena Kołodziejczyk – kierownik Zespołu Instytucjonalnej Pieczy, Wparcia i Rehabilitacji PCPR i Anna Mogiłka – kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS w Wałbrzychu. Do udziału w konkursie zgłosiło się 31 uczestników reprezentujących: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, Publiczną Szkołę Podstawową nr 5, Publiczną Szkołę Podstawową nr 15, Publiczną Szkołę Podstawową nr 26, Publiczną Szkołę Podstawową nr 28, Publiczną Szkołę Podstawową nr 37, Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną nr 10, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Środowiskowy Dom Samopomocy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy oraz indywidualni wałbrzyszanie i inni zainteresowani. Prezentacjom przysłuchiwało się honorowe jury w składzie: Barbara Ziółkowska (przewodnicząca) – aktorka Teatru Lalki i Aktora, Agnieszka Ptasznik – nauczyciel Zespołu Szkół nr 4 i Ewa Ławniczak – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych. Jury przyznało wyróżnienie najmłodszej uczestniczce Joasi Żabierek. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody oraz dyplomy, a opiekunowie artystyczni podziękowania i drobne upominki wykonane w ZSZS. W przerwie zorganizowano poczęstunek wzbogacony słodkościami serwowanymi przez Starą Kopalnię – relacjonuje nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Olga Tatuśko, odpowiedzialna za przygotowanie i przebieg konkursu.

VI Wałbrzyski Integracyjny Konkurs Pięknego Czytania odbył się pod patronatem honorowym Prezydenta Wałbrzycha dr. Romana Szełemeja. Zadanie było współfinansowane przez Gminę Wałbrzych – Miasto na prawach Powiatu ze środków PFRON.

(OT)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej