Tygodnik DB2010

Nowy wóz bojowy

Wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech i Bogdan Stochaj – prezes OSP w Wałbrzychu wzięli udział w uroczystości wręczenia promes na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Bogaczowicach.

W wydarzeniu udział wzięli również m.in. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej we Wrocławiu Adam Konieczny oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz.

– Jak widać warto było się postarać, gdyż właśnie OSP Stare Bogaczowice wkrótce wzbogaci się o nowy wóz strażacki wart 760 000 zł. Zakup wozu dla tej jednostki będzie możliwy dzięki połączeniu pieniędzy z różnych źródeł w tym: Gmina Stare Bogaczowice – 400 000 zł, Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 257 000 zł, dotacja Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego/Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 63 000 zł, budżet Województwa Dolnośląskiego – 40 000 zł – wylicza Mirosław Lech.

(IL)

Mirosław Lech i Bogdan Stochaj odebrali promesę na zakup wozu bojowego dla OSP Stare Bogaczowice.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej