Tygodnik DB2010

Bransoletki życia dla seniorów

W Centrum Kultury-MBP w Głuszycy odbyło się uroczyste przekazanie bransoletek życia.

Przypomnijmy: 18 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jedlinie-Zdroju podpisana została umowa między Gminami Głuszycą i Jedliną-Zdrój oraz firmą Comarch Healthcare. Zakup bransoletek to element Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów na lata 2019-2025 Nasz Senior w Głuszycy oraz Programu działań na rzecz osób starszych Active Senior dla Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2019-2027. Bransoletki mają za zadanie monitorować stan zdrowia seniorów i wywołać szybką reakcję służb ratowniczych w przypadku zagrożenia życia. W ramach programu Teleopieka – „Bransoletka Życia” w gminie Głuszyca objęto tą formą wsparcia 16 osób, które spełniły wszystkie warunki zawarte w regulaminie programu – Teleopieka. W dniu 24 maja seniorzy obejrzeli prezentację dotyczącą urządzeń oraz zostali przeszkoleni przez koordynatorów programu z ich obsługi. W chwili obecnej uczestnicy programu objęci są pełnym 24-godzinnym monitoringiem.

W wydarzeniu brali udział Burmistrz Głuszycy Roman Głód, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Starzyńska, specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Jowita Seidel oraz osoby objęte programem Teleopieka.

 – Wraz z Jedliną-Zdrój jesteśmy pierwszymi gminami na Dolnym Śląsku, które używają tak innowacyjnego systemu sprzyjającego ochronie życia i zdrowia seniorów  – powiedział w czasie spotkania Roman Głód.

(MC)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej