Tygodnik DB2010

Walimski dzień profilaktyki

– Ugrzęzłem na samym dnie… W lustrze widziałem jeszcze tylko oczy. Puste oczy. Oczy, w których widać było smutek i beznadzieję. Zupełnie utraciłem radość życia. Wokoło piasek i pustynia… – to fragment przedstawienia uczniów Publicznej szkoły Podstawowej w Walimiu pt. „Nie mam już nic”.

I właśnie dlatego, aby żadne dziecko nigdy nie znalazło się w takim miejscu, po raz IV zorganizowany został Walimski Dzień Profilaktyki. Uczniowie i nauczyciele gminnych szkół, zaproszeni gości, a wśród nich Wójt Gminy Walim Adam Hausman, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski, przedstawiciele policji, przedstawiciel gminnych jednostek samorządowych i wielu innych zaproszonych gości, wspólnie uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Starosta oraz wójt w swych wystąpieniach życzyli młodzieży dokonywania takich wyborów, aby nigdy nie znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. Adam Hausman zwrócił uwagę także na problem, jakim w dzisiejszych czasach jest hejt.

Uczniowie  wraz z opiekunami zaczęli uroczystość od odtańczenia „Belgijki”, następnie młodzież zaprezentowała dwa programy artystyczne o tematyce terapeutyczno – profilaktycznej. Grupa PatPORTU z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii zaprezentowała spektakl „Maski”. Bez słów pokazali, jak wyglądamy, gdy stosujemy używki. Wtedy po prostu nie mamy twarzy… Natomiast młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu, przedstawiła  spektakl „Nie mam już nic”, podkreślając, jak ciężko jest, gdy dokonujemy złych wyborów.

– Braliśmy, żeby zyskać wolność, a staliśmy się niewolnikami…. – przestrzegali aktorzy.

– I choć planowo na tym etapie wydarzenie miało się zakończyć, to nasze dzieci nas po prostu pozytywnie zaskoczyły. Na scenę weszły dziewczyny ze PSP w Jugowicach, które zatańczyły break dance, a potem dzieci dały przykład,, jak wspaniale można bawić się bez żadnych używek, mając na twarzach tylko uśmiech. Nikomu nie przeszkadzało, że w goszczącej nas sali kinowej Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu jest tak mało miejsca. Grupka maluchów z PSP w Walimiu rozgrzała wszystkich do czerwoności. Były śpiewy, tańce, wspaniała zabawa! I właśnie tak należy się bawić, czego życzymy i młodzieży, i dorosłym – podkreślają organizatorzy IV Walimskiego Dnia Profilaktyki.

(AM)

Młodzież z Gminy Walim udowodniła, że można się dobrze bawić bez alkoholu.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej