Tygodnik DB2010

30. rocznica wolnych wyborów

Prezydent Wałbrzycha zaprasza na uroczyste spotkanie z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów w Polsce

PROGRAM

3 czerwca 2019 r., godz. 10.00 (ratusz, sala nr 26) Uroczyste spotkanie z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów w Polsce

10.00-10.10 powitanie gości

10.10-10.30 dr Kamil Glinka, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego: Pomiędzy oczekiwaniem a rzeczywistością. Trzydziestolecie zmian (1989-2019) w perspektywie Nowej Polityki Miejskiej

10.30-11.30 dyskusja panelowa: Rola i znaczenie wolnych wyborów z perspektywy 30 lat

11.30-12.00 Wręczenie podziękowań członkom Komitetu Honorowego

4 czerwca Święto Wolności i Solidarności Obchody miejskie (pl. Magistracki)

12.00-12.15 zebranie uczestników

12.15-12.30 hymn państwowy w wykonaniu szkolnych chórów i wałbrzyszan pod dyrekcją Małgorzaty Wiłkomirskiej

12.30-13.00 menu Wolności: wspólna degustacja 1989 ciastek „Basia”

13.00-14.00 koncert Z muzyką przez kraje Europy w wykonaniu zespołu Pawła Stuczyńskiego oraz wystawa Biblioteki pod Atlantami Święto Wolność

(RED)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej