Tygodnik DB2010

Czy ubezpieczenia społeczne są potrzebne?

Na to pytanie będzie można uzyskać odpowiedź już 6 czerwca w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu, gdzie  odbędzie się konferencja edukacyjna pt. ,,Ubezpieczenia społeczne. Lekcja historii. Potrzeba przyszłości” organizowana przez wałbrzyski Oddział ZUS i Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”.

Kształcenie świadomości ubezpieczeniowej młodego pokolenia jest jednym z celów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych realizowanym m.in. w ramach  projektów edukacyjnych, tj. ,,Projekt z ZUS” w szkołach podstawowych i ,,Lekcje z ZUS” w szkołach ponadpodstawowych.  Celem organizowanej  konferencji jest wskazanie, że świadomość ubezpieczeniowa w dzisiejszych czasach jest bardzo istotna,  szczególnie wśród młodego pokolenia.  Stąd pomył na przedstawienie form, metod i sposobów realizowania edukacji w tym zakresie. Decyzja o organizacji przedsięwzięcia  jest też podyktowana potrzebą regionalnej społeczności oraz działalnością naukowo-badawczą środowiska naukową współpracującego z wałbrzyskim Oddziałem ZUS.

Miejsce organizacji konferencji jest nieprzypadkowe: Stara Kopalnia. Centrum Nauki i Sztuki. Górnicy, którzy pracowali w tym miejscu już na początku XX wieku byli objęci różnymi formami zabezpieczenia społecznego. Blisko 130 lat temu świadomość ubezpieczeniowa zarządzających skłaniała do podejmowania działań z zakresu zabezpieczenia społecznego. Tym bardziej współcześnie – w czasach interesujących form kształcenia – przekazywanie wiedzy ubezpieczeniowej młodemu pokoleniu jest niezbędne dla jego przyszłości i świadomego funkcjonowania w społeczeństwie.

Konferencja została objętapatronatem honorowym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, patronatem Wojewody Dolnośląskiego, Prezydenta Wałbrzycha oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby, zgłoszenia na adres katarzyna.herda@zus.pl  do 3 czerwca 2019 r.

(MBG)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej