Tygodnik DB2010

Darmowe Wi-Fi w Szczawnie

W ustanowionym uchwałą rady miejskiej Roku Europy 2019 w Szczawnie-Zdroju udało się pozyskać finanse na bezpłatny Internet bezprzewodowy dla mieszkańców, turystów i kuracjuszy. Ponad 10 000 gmin w całej Europie – w tym także nasza gmina – złożyło wniosek do Komisji Europejskiej. Po ocenie wniosków Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA), opublikowała kolejną listę zwycięskich gmin. Szczawno-Zdrój jest wśród 3400 samorządów, które dostaną kupon o wartości 15 000 EUR. – Pozwoli to na utworzenie 10-15 hotspotów w miejscach publicznych. Mamy na to czas maksymalnie 1,5 roku od momentu podpisania umowy. Będziemy realizować dialog techniczny z zainteresowanymi firmami w sprawie zamontowania urządzeń – mówi Łukasz Kurjata, zastępca burmistrza. Gdzie mogłyby się znaleźć? Na pewno w Parku Zdrojowym i Szwedzkim, na Słonecznej Polanie. Gdzie jeszcze? Mieszkańcy za pośrednictwem mediów społecznościowych proponują różne lokalizacje, m. in. bibliotekę, obiekty sportowe, deptak, przystanki autobusowe, okolice szkoły – mówi Łukasz Kurjata, zastępca burmistrza Szczawna-Zdroju.

(ABP)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej