Tygodnik DB2010

Mierzą prędkość

W Jedlinie-Zdroju pojawiły się dwa radarowe wyświetlacze prędkości.

Urządzenia zostały zakupione przez Gminę Jedlina-Zdrój na prośbę mieszkańców – zwłaszcza rodziców jedlińskich uczniów, w celu zwiększenia bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych. Radarowe wyświetlacze prędkości zostały zainstalowane w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 w porozumieniu z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei w dwóch miejscach, w których obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 kilometrów na godzinę. Jeden znajduje się przed skrzyżowaniem ulicy Kłodzkiej z ulicą Chrobrego (jadąc od strony Głuszycy w kierunku Wałbrzycha), a drugi przed skrzyżowaniem ulicy Kłodzkiej z ulicą Moniuszki i ulicą Kamienną (jadąc od strony Wałbrzycha w kierunku Głuszycy).

– Urządzenia będące elementem prewencyjnego systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego z pewnością wpłyną na zmniejszenie niebezpiecznych zdarzeń w obrębie przejść dla pieszych – wyjaśniają pomysłodawcy.

(KS)

Radarowe wyświetlacze prędkości mają dyscyplinować kierowców w Jedlinie-Zdroju.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej