Tygodnik DB2010

Konsultacje społeczne

Trwają konsultacje społeczne w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice. Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem programu udostępnionym w formie elektronicznej na stronie internetowej urzędu gminy. Dokumentacja sprawy jest również do wglądu w siedzibie urzędu gminy w godzinach pracy urzędu. Konsultacje trwają do 31maja 2019 r. i odbywają się na podstawie Uchwały nr VI/61/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w  sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018- 2032”. Konsultacje przeprowadzane są w formie zgłoszenia uwag i opinii na piśmie – osobiście lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, bądź drogą mailową na adres rig@starebogaczowice.ug.gov.pl.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej