Tygodnik DB2010

Gmina Lubawka sprzedaje nieruchomości

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka Plac Wolności – 1, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Lubawka. Wykaz nr 5.2019 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do dnia 4 lipca 2019 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi tutejszego Urzędu.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej