Tygodnik DB2010

Ruszył remont drogi nr 35

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła realizację inwestycji polegającej na kompleksowym remoncie liczącego nieco ponad 1,2 km odcinka drogi nr 35 pomiędzy Wałbrzychem a Świebodzicami.

remont dk 35

 

 

 

 

W związku z rozpoczęciem prac aktualnie ruch odbywa się po dwóch, a nie jak dotychczas czterech pasach jezdnych. W ramach remontu sfrezowana zostanie dotychczasowa nawierzchnia, która zastąpiona będzie nową, z betonu asfaltowego. Ponadto prace zakładają; wymianę krawężników, uzupełnienie poboczy i wykonanie oznakowania odblaskowymi masami termoplastycznymi. Przebudowa odcinka drogi nr 35 to jednak nie całość zadania inwestycyjnego.

– W drugim etapie prowadzone będą roboty na liczącym 450 m odcinku drogi nr 34 – od zjazdu do Świebodzic w kierunku Bramy Lwów. Tu, poza remontem nawierzchni, wyregulowane zostaną studzienki oraz zamontowane oświetlenie drogowe – wyjaśnia Tomasz Merchut, p. o. Rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

(RED)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej